in

OMGOMG

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ COVID-19

 • Airborne : แพร่เชื้อทางอากาศ
 • Antibiotic : ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาฆ่าเชื้อ
 • ARI clinic ย่อมาจาก Acute Respiratory Infection Clinic :  คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ชื่อเล่น คลินิกไข้หวัด) 
 • Authorities : เจ้าหน้าผู้มีอำนาจ
 • Bronchitis : โรคหลอดลมอักเสบ
 • Carrier : พาหะ
 • Cluster : กลุ่ม หมู่
 • Contagious : โรคติดต่อ, ติดต่อกันได้
 • Contain : ยับยั้ง
 • Coronavirus : โคโรนาไวรัส
 • Cough : การไอCOVID-19 ย่อมากจาก COronaVIrus Disease-2019
 • Crisis : วิกฤต
 • Death Toll : จำนวนคนตาย
 • Detected : ตรวจพบ
 • Diagnose : วินิจฉัย, ตรวจโรค
 • Disease :  โรค
 • Disinfect : ฆ่าเชื้อโรค
 • Droplet : ละออง, เป็นหยด, หยดเล็ก
 • Epidemic : โรคระบาด, การแพร่, การระบาดอย่างรวดเร็ว
 • Fatality : ถึงแก่ความตาย
 • Fever : ไข้
 • Hand Sanitizer : เจลทำความสะอาดมือ
 • Immune system : ระบบภูมิคุ้มกัน
 • Incubation period : ระยะฟัก, ระยะฟักตัวของโรค
 • Infect : ทำให้ติดเชื้อ, ทำให้ติดโรค
 • Isolation : การแยกออก, การแยกตัวอยู่ต่างหาก
 • Lockdown : สกัดกั้นการเข้า-ออก,  ห้ามคนออกนอกบ้าน, ปิดเมือง (คำนี้มีหลายความหมายในสถานการณ์แบบนี้เพราะแต่ละประเทศจะมีการกำหนดวิธีการ lockdown ที่ไม่เหมือนกัน)
 • Malaise : อาการป่วยไข้
 • Mask : หน้ากาก
 • Muscle pain : ปวดที่กล้ามเนื้อ
 • Novel: ใหม่, แตกต่าง, แปลก
 • Outbreak : การระบาดของโรค
 • Pandemic : ซึ่งระบาดไปทั่ว, ระบาดแพร่กระจายไป
 • PCR test : ย่อมากจาก Polymerase chain reaction คือ เทคนิคหนึ่งที่มักใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา(Molecular biology)อยู่บ่อยๆ PCR (พีซีอาร์)คือกระบวนการในการสังเคราะห์ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ(DNA)ในหลอดทดลอง โดยวิธีการได้เลียนแบบมาจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ(DNA)ในสิ่งมีชีวิต
 • Pneumonia : โรคปอดบวม, โรคปอดอักเสบ
 • Postpone : เลื่อนเวลาออกไปPPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment : ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (ชื่อเล่น ชุด PPE)
 • Precaution : ข้อควรระวัง 
 • Prescription :  ใบสั่งยา
 • Prevention : การป้องกัน
 • Quarantine : กักตัว, กักบริเวณ
 • Recovery : ฟื้นตัว, พักฟื้น
 • Respiratory : เกี่ยวกับการหายใจ
 • Runny nose : น้ำมูกไหล
 • Self- isolate : การแยกตัวเองออกจากผู้อื่น
 • Severe : รุนแรงSeverity : ความรุนแรง
 • Shortage : ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ
 • Shortness of Breathe : หายใจไม่สะดวก, การหายใจสั้น ๆ, หายใจไม่ออก
 • Sneeze : จาม
 • Social distancing : การรักษาระยะห่างทางสังคม
 • Sore Throat : เจ็บคอ
 • Spike : เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • Spreader : บุคคลแพร่เชื้อ
 • Subside : ลดลง
 • Surpass : มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด
 • Symptom : อาการTest negative : ผลตรวจลบ หมายถึงไม่พบเชื้อ
 • Test positive : ผลตรวจบวก หมายถึงพบเชื้อ
 • Transmission : การแพร่เชื้อ
 • Treat : รักษา
 • Undetected : ตรวจไม่พบ
 • Vaccine : วัคซีน
 • Virus : เชื้อไวรัส
 • Zoonotic : โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

15 คำอวยพรวันจบการศึกษา “อันเลอค่า”

แปลเพลง หลอกให้รัก – The Mousses ภาษาอังกฤษ