in

LoveLove CuteCute WTFWTF GeekyGeeky OMGOMG AngryAngry LOLLOL WINWIN

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ “ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว”

เคยไหมเวลาที่เราได้ยินคนใช้ “คำศัพท์” ที่เราฟังไม่รู้เรื่องทำให้เรารู้สึกว่าคนที่ พูดเก่งและฉลาดจัง พูดไรไม่รู้ เราฟังไม่รู้เรื่อง 555+ แสดงว่าเค้าต้องรู้อะไรมากกว่าเราเยอะแน่ๆเลย

วันนี้เลยเอาคำศัพท์ ที่ต้องรู้ เพราะมันอาจจะทำให้คุณดูฉลาดขึ้นทันทีมาฝากทุกคนค่ะ อิๆ
เผื่อจะมีโอกาสเอาไปใช้ เราจะดูดีขึ้นทันทีเบยค่ะ อัยย่ะ มาๆ มาดูดีดูฉลาดด้วยกัน

1. Accolade (n.): (แอคโคแลดด์)
หมายถึง การได้รับเกียรติ
ความหมายคล้ายคำว่า strong, praise

2. Acrimony (n.): (แอค’ริโมนี)
หมายถึง ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม
ความหมายคล้ายคำว่า bitterness, ill will

3. Angst (n.): (อางสท์)
หมายถึง ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล
ความหมายคล้ายคำว่า feeling of anxiety, agony, dread

4. Anomaly (n.): (อะนอร์’เมิล)
หมายถึง ความผิดปกติ, สิ่งที่แปลกประหลาด
ความหมายคล้ายคำว่า abnormal, abnormality

5. Antidote (n.): (แอนทีโด้ท)
หมายถึง ยาแก้พิษ, ยาถอนพิษ, ยาทำลายพิษ
ความหมายคล้ายคำว่า cure, remedy

6. Avant-Garde (n.): (อะวานท์-การ์ด)
หมายถึง กองหน้า,กลุ่มหน้า มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งกายทันสมัย, เปรี้ยวจี๊ด, กลุ่มล้ำยุค
ความหมายคล้ายคำว่า forward-looking

7. Bona Fide (n.): (โบนา ฟายด์)
หมายถึง แท้จริง, จริงใจ, โดยสุจริต
ความหมายคล้ายคำว่า actual, genuine, true, valid

8. Bourgeois (n.): (บัว’จวา’ซี)
หมายถึง ชนชั้นกลาง
ความหมายคล้ายคำว่า commonplace

9. Bravado (n.): (บระวา’โด)
หมายถึง ความอวดกล้า, ความองอาจ, ความอาจหาญ, การวางก้าม
ความหมายคล้ายคำว่า bluster, blowing, bluff

10. Brogue (n.): (โบรก)
หมายถึง สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน
ความหมายคล้ายคำว่า accent, dialect

11. Brusque (adj.): (บรัสค์)
หมายถึง ยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง
ความหมายคล้ายคำว่า curt, surly, blunt

12. Byzantine (adj.): (ไบแซนไทน์)
หมายถึง เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine มีอีกความหมายว่า ยุ่งยาก
ความหมายคล้ายคำว่า complex, complicated

13. Cacophony (n.): (คะคอฟ’ฟะนี)
หมายถึง เสียงแหบ, เสียงห้าว, เสียงที่ไม่ประสานกัน
ความหมายคล้ายคำว่า noise, discord, dissonance

14. Camaraderie (n.): (คามะราดรี)
หมายถึง ความเป็นมิตร, ความเป็นมิตร
ความหมายคล้ายคำว่า companionship, intimacy

15. Capricious (adj.): (คะพริซ’เชียส)
หมายถึง ม่แน่นอน,ตามอารมณ์, เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
ความหมายคล้ายคำว่า careless, unstable

16. Carte blanche (n): (ค้านท์ แบรช์)
หมายถึง การให้อำนาจเต็ม, การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายคล้ายคำว่า complete authority

17. Catch-22: ([แคช-ทเวนตี้ทู)
หมายถึง เหตุการณ์ที่เมื่อสิ่งหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นผลต่อเนื่องกัน
คำนี้จความหมายคล้ายคำว่า no-win situation

18. Caustic (adj.): (คอส’ทิค)
หมายถึง ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้
ความหมายคล้ายคำว่า burning, corrosive, acid

19. Charisma (n.): (คะริซ’มา)
หมายถึง เสน่ห์, พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก
ความหมายคล้ายคำว่า allure, glamour, appeal, magnetism

20. Cloying (adj.): (คลอย)
หมายถึง หวานเกินไป
ความหมายคล้ายคำว่า sickly sweet, sappy, saccharine

21. Déja vu (n.): (เดจา วู)
หมายถึง ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
ความหมายคล้ายคำว่า famaliity

22. Dichotomy (n.): (ไดคอทามี)
หมายถึง การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
ความหมายคล้ายคำว่า disagree, disunion, difference of opinion

23. Dilettante (n.) (adj.): (ดิล’ลิทานท์)
หมายถึง ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น
ความหมายคล้ายคำว่า (adj.) amateurish, (n.) amateur

24. Disheveled (adj..)

เศร้า

ดิสเชฟ’เวิลด์)
หมายถึง ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
ความหมายคล้ายคำว่า wrinkled, messy, rumpled

25. Elan (n.): (เอแลน)
หมายถึง ความฮึกเหิม,ความเร่าร้อน
ความหมายคล้ายคำว่า liveliness, vivacity, dash

26. Ennui (n.): (อานวี)
หมายถึง การเบื่อชีวิตเนื่องจากขาดความตื่นเต้น
ความหมายคล้ายคำว่า boredom, apathy, sadness

27. Epitome (n.): (อีพิท’ทะมี)
หมายถึง ตัวอย่างที่ชัดเจ
ความหมายคล้ายคำว่า perfect example

28. Equanimity (n.): (อีควอนิม’มิที)
หมายถึง ความใจเย็น,ความสงบใจ, ความมีใจมั่นคง
ความหมายคล้ายคำว่า calmness, composure, levelheadedness

29. Equivocate (v.): (อีควิฟ’โวเคท)
หมายถึง พูดอ้อมค้อม, พูดสองนัย, พูดสองแง่สองง่าม, พูดกำกวม
ความหมายคล้ายคำว่า beat around the bush, dodge

30. Esoteric (adj.): (เอสซะเทอ’ริค)
หมายถึง ลึกลับ,ลับเฉพาะ, ซึ่งรู้เฉพาะไม่กี่คน, ซึ่งรู้ในวงจำกัด,เป็นความลับ
ความหมายคล้ายคำว่า obscure, mysterious, arcane

31. Euphemism (n.): (ยู’ฟะมิสซึม)
หมายถึง การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล
ความหมายคล้ายคำว่า delicacy, nice way of saying something

32. Exacerbate (v.): (อิกแซส’เซอเบท)
หมายถึง ทำให้หนักขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้โกรธเคือง, ทำให้ช้ำ, ทำให้แย่ลง
ความหมายคล้ายคำว่า aggravate, make worse, intensify

33. Fait accompli (n.): (เฟทา’คอมพลี)
หมายถึง สิ่งที่ทำสำเร็จไปแล้ว, สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ความหมายคล้ายคำว่า accomplished fact, certainty, cold hard facts

34. Fastidious (adj.): (ฟัสทิด’เดียส)
หมายถึง เอาใจยาก, จู้จี้พิถีพิถัน
ความหมายคล้ายคำว่า very careful, fussy, particular

35. Faux pas (n.): (โฟพา’)
หมายถึง ความประพฤติผิด,ความผิดพลาด
ความหมายคล้ายคำว่า blooper, blunder, social error

36. Fiasco (n.): (ฟิแอส’โค)
หมายถึง ความล้มเหลวอย่างมาก, ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ความหมายคล้ายคำว่า disaster, failure, catastrophe

37. Finagle (v.): (เฟเนโก)
หมายถึง โกง, หลอกลวง
ความหมายคล้ายคำว่า cheat, deceive, obtain by indirect

38. Freudian slip (n.): (ฟรอย’เตียน สลิป)
หมายถึง เผลอหลุดปากไป
ความหมายคล้ายคำว่า slip of the tongue

39. Glib (adj.): (กลิบ)
หมายถึง พูดคล่อง,กะล่อน
ความหมายคล้ายคำว่า persuasive, smooth, slick

40. Gregarious (adj.): (กริแก’เรียส)
หมายถึง ชอบสังคม,จับกันเป็นกลุ่ม
ความหมายคล้ายคำว่า convivial, sociable

41. Harbinger (n.): (ฮาร์’บินเจอร์)
หมายถึง ผู้นำ, ผู้เบิกทาง, ผู้นำมา, ผู้ไปล่วงหน้า, ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน, สมาชิกของกองหน้า, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า, ผู้รุกไปข้างหน้า
ความหมายคล้ายคำว่า forerunner, herald, portent, omen

42. Heresy (n.): (เฮ’ระชี่)
หมายถึง ความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, ความนอกศาสนา
ความหมายคล้ายคำว่า defection, misbelief

43. Hypocrisy (n.): (ฮิพอค’ระซี):
หมายถึง ความเจ้าเล่ห์, การเสแสร้ง, การแสร้งทำ, การหลอกลวง
ความหมายคล้ายคำว่า deceitfulness, fraud, dishonesty

44. Idiosyncratic (n.): (อิดดีโอซิง’คระทิค)
หมายถึง ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, นิสัยเฉพาะ, สำนวนเฉพาะ, การตอบสนองเฉพาะ, การแพ้ยาเฉพาะ
ความหมายคล้ายคำว่า individual, personal, distinctive, eccentric, peculiar

45. Idyllic (adj.): (ไอเดียวลิค)
หมายถึง พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ
ความหมายคล้ายคำว่า perfect, peaceful, idealized

46. Infinitesimal (adj.): (อินฟินิทิส’ซีโม)
หมายถึง เล็กน้อยมาก, เล็กน้อยจนวัดไม่ได้
ความหมายคล้ายคำว่า small, insignificant, microscopic

47. Insidious (adj.): (อินซิด’เดียส)
หมายถึง มีเล่ห์กระเท่ห์ร้ายกาจ,ลับ ๆ ,หลอกลวง
ความหมายคล้ายคำว่า sinister, menacing

48. Junket (n.): (จังค์เก็ต)
หมายถึง การไปเที่ยว
ความหมายคล้ายคำว่า journey

49. Litany (n.): (ลิท’ทะนี)
หมายถึง การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
ความหมายคล้ายคำว่า catalogue, recitation

50. Lurid (adj.): (เลอ’ริด)
หมายถึง แดงฉาน, สว่างไสวอย่างน่ากลัว, น่าขนลุก, น่ากลัว, เสียวสยอง, ฉูดฉาดเกินไป
ความหมายคล้ายคำว่า shocking, explicit, vivid, sensational, shocking, gruesome

51. Kitsch (n.): (คิช)
หมายถึง ศิลปะหรือวรรณคดีไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
ความหมายคล้ายคำว่า Camp, corny

52. Machiavellian (adj.): (แมคคีอะเวลีเอียน)
หมายถึง ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม
ความหมายคล้ายคำว่า cunning, scheming

53. Malaise (n.): (มะเลซ’)
หมายถึง อาการป่วยไข้, ความกังวลใจ, ความรู้สึกไม่สบาย
ความหมายคล้ายคำว่า depression, sickness

54. Mantra (n.): (แมนทรา) หรือ (มอนทรา)
หมายถึง เวทย์มนต์
ความหมายคล้ายคำว่า chant, hymn, melody

55. Malinger (v.): (มะลิน’เจอะ)
หมายถึง แกล้งป่วย การเสแสร้ง, การแกล้งทำ
ความหมายคล้ายคำว่า evade, fake

56. Maudlin (adj.): (มอด’ลิน)
หมายถึง สะอึกสะอื้น, ซึ่งทำให้เศร้า, ชวนให้เศร้า
ความหมายคล้ายคำว่า overly sentimental, mawkish, soppy

57. Mercenary (adj.): (เมอ’ซะเนอรี)
หมายถึง ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น, โลภ,เห็นแก่เงิน.
ความหมายคล้ายคำว่า selfish, greedy for money

58. Minimalist (adj.): (มิน’นะเมิลลิส)
หมายถึง ศิลปินที่แสดงแนวคิดง่ายๆ หรือใช้สิ่งของแสดงงานน้อยชิ้น
ความหมายคล้ายคำว่า minimal, essential

59. Misnomer (n.): (มิสโน’เมอะ)
หมายถึง การเรียกชื่อผิด
ความหมายคล้ายคำว่า mistake

60. Narcissist (n.): (นาซิสสิซท์)
หมายถึง egotist, boaster
ความหมายคล้ายคำว่า การหลงตัวเอง

61. Nirvana (n.): (เนอร์วา’นะ)
หมายถึง สวรรค์ นิพพาน
ความหมายคล้ายคำว่า enlightenment, heaven

62. Non Sequitur (n.): (นอน แซคควิเทอร์)
หมายถึง คำพูดที่ไม่มีเหตุผล
ความหมายคล้ายคำว่า fallacy, falsehood, deception

63. Nouveau Riche (n.): (นูโว รีชช์)
หมายถึง เศรษฐีใหม่, ผู้ที่เพิ่งร่ำรวยขึ้นมา, คนมั่งมีที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมากจากตระกูลเก่าแก่
ความหมายคล้ายคำว่า new money, newly rich

64. Obfuscate (v.): (ออบฟัส’เคท’)
หมายถึง ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้สับสน
ความหมายคล้ายคำว่า confuse, baffle, perplex

65. Oblivion (n.): (อับลิฟ’เวียน)
หมายถึง การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การให้อภัย, การไม่เอาโทษ
ความหมายคล้ายคำว่า unconsciousness, carelessness

66. Ogle (v.): (โอ’เกิล)
หมายถึง จ้องมองด้วยความปรารถนา
ความหมายคล้ายคำว่า stare

67. Ostentatious (adj.): (ออสเทนเท’เชิส)
หมายถึง โอ้อวด,เอาหน้า,ซึ่งแสดงออก โอ้อวด
ความหมายคล้ายคำว่า showy, flamboyant, pretentious, grandiose

68. Ostracize (verb): (ออส’ทระไซซ)
มายถึง เอาออกไปจากสังคม, เนรเทศ, เอาออก, ตัดสิทธิ์, ขับไล่
ความหมายคล้ายคำว่า exclude, shun, snub

69. Oxymoron (n.): (ออกซิโมรอน)
หมายถึง คำพูดหรือวลีทมาจากการนำคำความหมายตรงข้ามกันมารวมกัน
คำนี้เป็นคำที่เฉพาะค่ะ เลยหาคำใกล้เคียงยากนิดนึงจ๊ะ

70. Panacea (n.): (แพนนะเซีย)
หมายถึง ยาแก้สารพัดโรค
ความหมายคล้ายคำว่า cure-all, magic potion, universal remedy


ป๊าดดดดด คำศัพท์เยอะเกิน 5555  ตัวอักษรเกินจ้าาา
เดี๋ยวมาต่อคอมเม้นท์ 2 น้าค้าาาา
หรือ

71. Paradoxical (adj.): (แพ’ระดอคซีแคล)
หมายถึง เหมือนขัดกัน,ที่ขัดแย้ง คำพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน สิ่งผิดปกติ
ความหมายคล้ายคำว่า complicated, complex, contradictory, contrary

72. Perfunctory (adj.): (เพอฟังคฺ’โทรี)
หมายถึง ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ, พอเป็นพิธี,สุกเอาเผากิน, ลวก ๆ
ความหมายคล้ายคำว่า unthinking, superficial, cursory

73. Peevish (adj.): (พี’วีช)
หมายถึง งอน,ฉุนเฉียว,โกรธขึ้ง,เจ้าอารมณ์
ความหมายคล้ายคำว่า irritable, angry, testy

74. Philistine (n.): (ฟิลลิสไทน์)
หมายถึง ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ, ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์, ผู้ไร้วัฒนธรรม, ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม
ความหมายคล้ายคำว่า barbarian, crude

75. Precocious (adj.): (พรีโค’เชิส)
หมายถึง ที่แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย
ความหมายคล้ายคำว่า bright, cocky, intelligent

76. Quid pro quo (n.): (ควิด โพร โคว)
หมายถึง สื่งตอบแทน, ต่างตอบแทนกัน, ยื่นหมูยื่นแมว
ความหมายคล้ายคำว่า something for something

77. Quixotic (adj.): (ควิซอ’ทิค)
หมายถึง เสียสละมากเกินไป, เป็นไปได้, เพ้อฝัน, คลั่ง, ซึ่งเพ้อฝัน
ความหมายคล้ายคำว่า dreamy, foolish, impractical

78. Red herring (n.): (เรด แฮร์ลื่ง)
หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด, ข้อมูลที่ทำให้หลงผิด
ความหมายคล้ายคำว่า ploy, misleading clue

79. Renegade (n.): (เรน”ระเกด)
หมายถึง ผู้ละทิ้งความเชื่อทางศาสนา, คนทอดทิ้งเพื่อน, คนทรยศ, คนเปลี่ยนศาสนา, คนหักหลัง
ความหมายคล้ายคำว่า rebellious, outlaw

80. Revel (n.): (เรฟ’เวิล)
หมายถึง ชอบมาก, มีความสุขมาก, หลง, สนุกสนาน, เที่ยว
ความหมายคล้ายคำว่า celebration

81. Rhetoric (n.): (เรท’เทอริค)
หมายถึง ศิลปะการใช้ถ้อยคำ,วาทศิลป์, เชิงสำนวน, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, เชิงคุยโว, เชิงโวหาร
ความหมายคล้ายคำว่า wordiness, long speech

82. Scintillating (adj.): (ซินทิลแลทิง)
หมายถึง มีชีวิตชีวา
ความหมายคล้ายคำว่า brilliant, lively, sparkling, bright

83. Spartan (adj.): (สพาร์’เทิน)
หมายถึง มีวินัยสูง, กล้าหาญ, ทรหดอดทน, ไม่เกรงกลัว
ความหมายคล้ายคำว่า brave, economical, hardy

84. Stigma (adj.): (สทิก’มา)
หมายถึง ความอัปยศอดสู,มลทิน,รอยด่างพร้อย
ความหมายคล้ายคำว่า shame, scar

85. Stoic (adj.): (สโท’อิค)
หมายถึง ผู้ปฎิบัติตามหลักปรัชญา (n.), ปลงตก, ไม่ยินดียินร้าย, ปราศจากตัณหา, ปราศจากความโลภหลง
ความหมายคล้ายคำว่า detached, philosophic, unemotional

86. Suave (adj.): (สวาฟว)
หมายถึง สุภาพ, อ่อนโยน, ละมุนละไม, กลมกล่อม
ความหมายคล้ายคำว่า charming, smooth, genial, polite

87. Svengali (n.): (สเวนกา”ลี)
หมายถึง คนที่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้ แต่มักจะมีเจตนาชั่วร้าย
คำนี้ไม่ความหมายใกล้เคียงจ๊ะ

88. Sycophant (n.): (ซิค’คะเฟินท์)
หมายถึง ผู้ประจบสอพลอ,คนเลียแข้งเลียขา คนประจบประแจง
ความหมายคล้ายคำว่า flatterer, toady

89. Tete-a-tete (n.): (เทท’อะเทท)
หมายถึง การสนทนาโดยเฉพาะระหว่างบุคคลสองคน
ความหมายคล้ายคำว่า heart-to-heart talk, duologue

90. Tirade (n.): (ไท’เรด)
หมายถึง การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด, คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
ความหมายคล้ายคำว่า abuse, outburst, ranting

91. Tryst (n.): (ทริสท์)
หมายถึง การนัดหมาย, สถานที่นัดพบ, การลอบพบกัน ส่วนใหญ่เป็นการนัดพบของชู้สาว อุ๊บส์
ความหมายคล้ายคำว่า rendezvous, date, meeting during a love affair

92. Ubiquitous (adj.): (ยูบิค’ควิทัส)
หมายถึง มีอยุ่ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง พบทั่วไป
ความหมายคล้ายคำว่า everywhere, ever-present, omnipresent

93. Unrequited (adj.): (อันรีควิท’ทิด)
หมายถึง ไม่มีค่าตอบแทน, ไม่มีการตอบแทน
ความหมายคล้ายคำว่า unanswered, unreturned

94. Untenable (adj.): (อันเทน’นะเบิล)
หมายถึง ซึ่งต้านทานไม่ได้, ป้องกันไม่ได้, ต้านทานไว้ไม่อยู่, ไม่เหมาะสำหรับครอบครอง, ไม่เหมาะสำหรับอย
ความหมายคล้ายคำว่า indefensible, illogical

95. Vale (n.): (เวล)
หมายถึง หุบเขา, หุบเขาลำธาร
ความหมายคล้ายคำว่า valley, dale

96. Vicarious (adj.): (ไวแค’เรียส)
หมายถึง แทนที่, เกิดที่อื่น, ทดแทนคนอื่น, แทนคนอื่น, รู้สึกแทนคนอื่น, เกี่ยวกับการปฎิบัติ
ความหมายคล้ายคำว่า done or felt for, by proxy, commissioned

97. Voracious (adj.): (โวเร’เชิส)
หมายถึง ตะกละ, โลภ, ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม
ความหมายคล้ายคำว่า very hungry, greedy

98. Waft (v.): แวฟท์
หมายถึง พัด,พัดพลิ้ว, สะบัดพลิ้ว, กระพือ, วูบ, ฉิว, เสียงที่ได้ยินนิดหน่อย, กลิ่นจาง
ความหมายคล้ายคำว่า carry, drift, float

99. White elephant (n.): (ไวท์ เอล’ละเฟินทฺ์)
หมายถึง ของไม่มีค่าสำหรับเรา ที่ได้รับมาเป็นของขวัญจากคนอื่นที่คิดว่ามันมีค่า, สิ่งมีค่ามากซึ่งเสียค่าเก็บรักษาจำนวนมาก
ความหมายคล้ายคำว่า albatross, burden

100. Zealous (adj.): (แซวลัส)
หมายถึง ขยันขันแข็ง,ปรารถนาสูง, กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, พยานที่เอาใจช่วยคู่
ความหมายคล้ายคำว่า enthusiastic, passionate, fervent, ardent, obsessive, fanatical, extreme

เอาละค่ะ พิมพ์จนมือจะหักแหละค่ะ 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ

9 แอพพลิเคชัน เก่งภาษาอังกฤษได้บนมือถือ

เนื้อเพลง Permission to Dance – BTS (방탄소년단)